Share

ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਤੀਰ, ਅੰਗ ਕੀਤੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ||

Watch 24X7 live streaming only on:
www.GlobalPunjabTV.com

Subscribe to our YouTube Channel
www.youtube.com/GlobalPunjabTV

Like us on Facebook
www.facebook.com/GlobalPunjabTV

Follow us on twitter.
twitter.com/GlobalPunjabTV

Follow us on Instagram
www.instagram.com/globalpunjabtv/

© Global Punjab TV 2018

Leave a Comment